BOKOMTALE

Landet mot nord

 
Forfatter/utgiver: Mona Ringvej
Omtalt av: Bjørn, Biblioteket Slidreøya

Landet mot nord er en spennende og historisk fortelling om 22 personer som har spilt en rolle, eller har satt spor etter seg, i historien om Norge gjennom 1000 år.

Boka omhandler både kjente, og litt mindre kjente skikkelser, som sammen beskriver hvordan dette landet mot nord ble en stat og ett kongerike. Forfatteren Mona Ringvej skildrer og forteller på en elegant måte de som lagde landet med lov, og de som beskrev det med ord og fortellinger. Her kan nevnes for eksempel Magnus Lagabøter, Snorre Sturlasson og Camilla Collett. Boken handler i tillegg om personer vi finner i norske sagn.

Det fortelles med en medrivende fortellerkunst om de tidlige kongers kamp, om vikingkonger, kristningen og samlinga av Norge. Videre beskrives den splittende rollen den "nye" religionen hadde i en befolkning som hovedsaklig bestod av jegere og sankere, helt frem til reformasjonen. Her finnes historien til Inger Ottesdatter til Austrått, som støttet det Luterske tankesettet, og hennes kamp mot den katolske kirken. Absalon Pederssøn Beyer utfordret både den geistlige og adelige eliten i landet, da han skrev Norgeshistorien på norsk. Man kan også lese om svartedauden. De fleste steder i Norge har fortellinger og sagn om personer som overlevde denne pesten, og ingen er så kjent som historien om Jostedalsrypa, eller piken fra Jostedal som hun også kalles.

Les flere bokomtaler