Vang folkebibliotek

Om oss

Vang folkebibliotek kan tilby bøker, e-bøker, filmar og musikk. Me abonnerer på ein rekkje avisar og tidsskrift og har internett-tilbod til brukarane. Me har depotbøker i hyllene på mange språk og låner inn frå andre bibliotek om det er behov.

Bok i butikk i Ryfoss
Nå kan en låne og levere bøker, film og musikk i nærbutikken i Ryfoss. Ordninga fungerer slik at du bestiller ved å ringe sende en e-post, eller du logger deg inn på ”Mappa mi” i bokbasen. Her kikkar du gjennom katalogen og bestiller det du vil ha. Du kan da velje Ryfoss – Joker som hente-avdelig og boka blir sendt til Ryfoss. Bokbilen hentar og leverer bøker kvar torsdag. 
I ”Mappa mi” i bokbasen kan du reservere, fornye og bestille bøker

Lån er gratis 
Etter 3 påminningar etter at lånetida er ute, vert det sendt ut rekning. Bortkomne eller øydelagde bøker, lydbøker, filmar o.l. må erstattast.