Boksal i Vang

Boksal i Vang

 

Boksalet på Vang folkebibliotek held fram til ut august.