GRENDELIV

GRENDELIV

 

Grendeliv - utstilling på Vang folkebibliotek

 Åsvang i fokus - masteroppgåve om kortreiste byggematerialar og grendeutvikling, av Ina Samdal og Kristian Bjørnland

Onsdag 13. september kl 19.00 opnar ei litt annleis utstilling på Vang folkebibliotek. Denne gongen er det ei masteroppgåve i arkitektur som skal synast fram.

 - "Grendeliv" er en oppgave som setter fokus på å utvikle en bygd med punktutvikling i stedet for alle ressurser inn mot et kommunesenter. Dette er i strid med senere års politikk, men resultatet av politikken er at grender blir fraflyttet, kultur forsvinner og landskapet gradvis gror igjen. Er det en utvikling vi ønsker? En slik fortetting vil på sikt føre til en monoton kultur i et land hvor klesdrakt, dialekt og byggeskikk har vært særegent for hver bygd, seier Ina Samdal og Kristian Bjørnland som har laga oppgåva.

 Dei to beskriv seg sjølv som natur- og fjellglade arkitektar som inspirerast av lokale forutsetningar i form av naturlege materialer og byggeskikk. Dei har begge deltatt i dei nylege studentbyggeprosjektane i Vang, og på den måten blitt betre kjent med nærmiljøet. Jotunheimen og Eidsbugarden har også vore ein sentral base for friluftsliv og turar gjennom oppveksten. 

 - Med temaet grendeutvikling kunne vi valgt hvilken som helst grend i Norge, men vi valgte raskt Vang som område for vår masteroppgave da vi allerede hadde en viss lokal kjennskap til stedet, som kunne gi oss fortrinn i en ellers utfordrende oppgave. Åsvang var videre valgt som grend da vi så at det her lå mye til rette for å utvikle et uutnyttet potensiale med vår innfallsvinkel, seier dei.

 Samdal og Bjørnland har med masteroppgåva jobba mykje fysisk, i felten så vel som ved teiknebordet. Blant anna gjennom å grave etter leire, utføre eigne materialeksperimenter, oppsøke og studere eldre byggeskikk osv.

 På opninga vil dei presentere utstillinga, som består av ei mengde plansjer, bilete og gamle materialer. Utstillinga står fram til midten av oktober og kan besøkast i biblioteket si opningstid.