Lesesirkel Alnæs

Lesesirkel Alnæs

 

LESESIRKEL

på Vang folkebibliotek tysdag
1.mars. kl.19.00

Boka denne månaden er: Du kommer i dag
av Karsten Alnæs

Ope for alle . Boka kan lånast på biblioteket