Frå Asker til Eden (1)

Frå Asker til Eden (1)

 

Frå Asker til Eden. 

 

Historia om Asker-kretsen  

Foredrag ved Alfred Fidjestøl på Vang folkebibliotek sundag 8.februar. kl.20.00

 

Alfred Fidjestøl kom hausten 2014 med ein kollektiv-biografi om Asker-kretsen på Det Norske Samlaget.  Alfred Fidjestøl er journalist, filosof og forfattar. Han har skrive bøker om Hans Jonas, Per Sivle og var i 2013 Bragenominert for 100-årssoga om Det Norske Teatret.

Den såkalla Asker-kretsen omkring Arne og Hulda Garborg og Marta og Rasmus Steinsvik på Labråten i Hvalstad i Asker, var ein kulturpolitisk maktfaktor som har vore med å endre og påverke korleis Noreg ser ut den dag i dag. Eit lite og skiftande miljø bygde herfrå opp den riksdekkande landsmålsavisa Den 17de Mai, det alternative nasjonalteatret Det Norske Teatret, ein reetablert folkedans- og bunadstradisjon og sette i verk ei rad større omsetjingsprosjekt, frå Homer til Holberg. Dei arbeidde med å gjere det norske folket meir heime i sitt eige land, samstundes som dei etter opprivande oppvekstar og vaksenliv freista å etablere personlege heimar for seg sjølve og familiane sine. Berre kilometer unna den parallelle Lysaker-kretsen, omkring mannsidolet og polfararen Fridtjof Nansen, putla ein sjukeleg og hypokondrisk gjeng landsmålspionerar i åkeren, og freista å omskape ein konkret hage i Asker til ein Edens hage for det nye Noreg.