Tettstadsutvikling i Vang

Tettstadsutvikling i Vang

 

Kom å si din meining om tettstadsutvikling i Vang sentrum. På Vang folkebibliotek heng det no ein utstilling kring tema. Her kan du skrive og teikne ynskjer for Vang sentrum i framtida. Utstillinga heng ut september.