Bokkafè

Bokkafè

 

BOKKAFE PÅ  BIBLIOTEKET

Tre laurdagar i haust inviterer Vang folkebibliotek til ein times uformell bokprat om samtidslitteratur

Førstkommande laurdag kjem Anna Ødegården, student på Nordisk litteratur på Universitetet i Oslo, til Vang for å snakke om norske kvinnelege samtidsforfattarar.

For dei som vil bli med i ein lesesirkel, er det ein god moglegheit for å møte andre som kanskje og vil det.