Valdres Vidaregåande Skule

Om oss

Skulen er ein av 13 vidaregåande skular i Oppland. Målsetjinga er å førebu ungdom for yrke og samfunn og å hjelpe dei i personleg utvikling.

På biblioteket kan du...

  • låne bøker og videoar
  • lese aviser og tidsskrift
  • bruke internett
  • gjera lekser
  • ...eller rett og slett berre kople av litt

Bibliotekaren vil hjelpe deg med å finne fram, gje deg råd om bruken av biblioteket og skaffe bøker og artiklar vi ikkje har sjølve frå andre bibliotek

Stad: 1. etg. i bygg 7