Sør-Aurdal Folkebibliotek

Hedalen filial

Hedalen filial ligg i 1.etasje på Hedalsheimen, med inngang på nedsida av bygget. Biblioteket har trådlaust nettverk og PC til disposisjon for publikum. Lokalane kan også brukast til mindre møter/studierom utanom opningstida. Ta kontakt med personalet for lån av nøkkel.

\\venus \sohagenase $\Mine Dokumenter \bilder \Hedalen Filial

Adresse: Brunbakklivegen 13, 3528 Hedalen

Opningstider: Torsdagar 11-18.

Stengt torsdagar i juli.

Søk i bibliotekets sin katalog