BOKOMTALE

Hvitekrist

 
Forfatter/utgiver: Tore Skeie
Omtalt av: Jørgen
"Hvitekrist - om Olav Haraldsson og hans liv" er det første av flere bind om Hellige Olav. I dette bindet følger vi Olav frem til slaget på Stiklestad. Men det dreier seg ikke bare om Hellige Olav. Tore Skeie vier også mye plass til omstendighetene rundt Olav Haraldsson, særlig om danskekongen Knud den stores hærferder i England og de interen stridighetene om makten der rundt år 1015. Selv om Olav ikke alltid er spesifikt nevnt i de historiske kildene, vet man med sikkerhet at han var der på den tiden og at han var involvert først på engelsk side og senere på dansk side, før han reiste til Norge. Forfatteren er også innom Olavs plyndringsferder langs kysten av Frankrike, Spania og Portugal, som forteller oss en del om aksjonsradiusen vikingene hadde på den tiden. 
Tore Skeie skriver faktabøker. Alt Skeie skriver finnes det belegg for i historiske kilder. Derfor skriver Skeie om hva vikingene sannsynligvis kunnet hatt med seg, for eksempel av mat og drikke, klær og utstyr på ferdene sine, men ikke nødvendigvis at de hadde det på den aktuelle ferden. Leseren kan gå ut i fra at dette finnes dokumentert i samtidige kilder og i relevant forskning. Teksten får med dette litt mer kjøtt på beinet. Skeie dramatiserer heller ikke utover hva han kildemessige kan stå inne for. Dette synes jeg er en styrke i måten Skeie formidler historie på.
Forfatteren er historiker og har skrevet flere bøker fra norsk forhold i Middelalderen. Vi anbefaler i samme slengen av Skeie: "Alv Erlingsson - fortellingen om en ung adelsmanns undergang" og "Jomfruen fra Norge".
Les flere bokomtaler