BOKOMTALE

Et fritt liv

 
Forfatter/utgiver: Simen Tveitereid
Omtalt av: Jørgen
Simen Tveitereid har valgt å flytte fra Oslo til et småbruk på Sørlandet. Selv om Simen har en god jobb i hovedstaden, tjener bra og har mye frihet i jobben, er ikke det tilfredstillende nok. Vi lever nå i et velferdssamfunn med høy materiell standard og med alle muligheter til å velge utdannelse og jobb. Vi kan reise på ferie hvor vil. Vi kan velge nesten hva vi vil, men hva skal vi velge? Har noe gått tapt på veien? 
Selv om velstanden har økt, ønsker vi mer lønn og vi jobber mer og mer for å oppnå dette på bekostning av helse og miljø. Velferdsstaten er avhengig av denne produksjonsøkningen. Dette er et dilemma Tveitereid diskuterer i denne boken. Han undersøker ulike sammenhenger mellom hvordan vi lever og hva samfunnet krever av oss; hvordan yrkene er i forandring og hva dette gjør med mellommenneskelig samvær og fellesskap. Samtidig har han selv valgt å flytte ut av byen for å utforske et annerledes liv og delt arbeidsdagen mellom utearbeid på småbruket og innearbeid som skribent. Målet er et liv med mindre stress og mer tid og frihet.
"Et fritt liv" er refleksjoner over valget han tok og hvordan livet har arter seg på småbruket. Simen ser sine valg i lys av de stor økonomiske sammenhengene i vår moderne velferdsstat; hva denne krever av oss og på hvilken måte vi kan leve et liv på siden av disse kravene.
Les flere bokomtaler