Tilnærma normal drift på Øystre Slidre folkebibliotek

Tilnærma normal drift på Øystre Slidre folkebibliotek

 

Det vil vere tilnærma normal drift frå 8. juni. 
Når du besøker oss, kan du:
▸ lese, låne og levere bøker, filmar og andre medium
▸ opphalde deg på biblioteket i inntil to timar, dette gjeld også leseplassar
▸ bruke publikums-PCar
▸ lese aviser og tidsskrift - men hugs god handhygiene før og etter bruk
Vi gler oss til å sjå deg i løpet av sommaren!

Opningstider fram til og med 19.juni:

Måndag og fredag: 9-14
Tysdag og torsdag: 11-19

Frå 22.juni til 14.august:
Tysdag 15-19
Torsdag 10-14

Smitteverntiltak
• Hald deg heime ved luftvegssymptom eller om du sit i karantene.
• Hugs å halde minst 1 meters avstand til andre lånarar og til våre medarbeidarar, og praktiser god hand- og hostehygiene.
• Det vil vere eit avgrensa tal personar som kan opphalde seg i biblioteket samstundes.
• Eting er ikkje tillatt inne i biblioteket, og kaffeautomatane er stengde.
• Vi har auka reinhaldet, og vi tørkar av skjermar og publikums-pc'ar med jamne mellomrom.
• Alle leikar er fjerna frå barneavdelinga.