Lån ein innbyggjar

Lån ein innbyggjar

 

Lån en innbygger 

Møte mellom mennesker er viktige for oss. Derfor inviterer vi innbyggere og innvandrere til uformell samtale med hverandre på Øystre Slidre folkebibliotek. Vi håper både innbyggere og innvandrere vil bli med oss og gi en time av tida si til en medborger. Kanskje kan denne ene timen utgjøre en stor forskjell for et annet menneske.

Biblioteket registrerer alle som har lyst til å være med, reserverer tid til samtalene og serverer te og kaffe. I denne dugnaden for medborgerskap er vi helt avhengige av ditt bidrag. Interesserte innbyggere og innvandrere oppfordres til å melde seg på!

Ta kontakt med bibliotekaren i skranken.

Tilbudet er et samarbeid mellom Øystre Slidre folkebibliotek, Frivilligsentralen i Øystre Slidre og Nord-Aurdal introduksjonssenter.

 

Borrow one inhabitant

Meeting between humans is important for us. Therefore, we invite residents and immigrants to casual conversation with each other at the library. We hope both citizens and immigrants will be with us and give an hour of their time to a fellow citizen. Perhaps this one hour can make a big difference for another human being.

The library records all who wish to participate, reserves time for talks and serves tea and coffee. In this voluntary basis for citizenship, we are totally dependent on your contribution. Interested citizens and immigrants are encouraged to sign up!

Please contact the librarian at the counter.

The offer is a collaboration between Øystre Slidre Public Library, the Volunteer Center in Øystre Slidre and Nord-Aurdal Introduction Center.

 

Øystre Slidre folkebibliotek

Bygdinvegen 1985

2940 Heggenes