Nord-Aurdal Folkebibliotek

Valdres-debattane

Etter stor valgdebatt og tom kasse kom den gledelige beskjeden fra Fritt Ord; de støtter videreføring av Valdres-debattane med 40000 kr. Vi er utrolig glade, og ser frem til nye interessante debatter! Neste debatt blir onsdag 28. november på Ungdomshuset i Nord-Aurdal. Temaet er ungdom og rus!

Th

Høsten 2010 etablerte Nord-Aurdal folkebibliotek sammen med et frivillig debattutvalg Valdres-debattane, med økonomisk støtte fra Oppland fylkesbibliotek og Fritt Ord. Målet med prosjektet var å skape en ny arena for offentlig ordskifte i Valdres, en debattarena der verdien av uenighet fikk herske fritt, men også å styrke båndene mellom biblioteket og andre aktører i samfunnet: lag og foreninger, politikere, forskere, ungdom, pensjonister, innvandrere eller næringsliv.

Biblioteket og debattutvalget har i prosjektperioden arrangert en debatt i halvåret, med temaene eiendomsskatt, landbruk, integrering, bygdekultur, innovasjon, språk, makt, kulturløftet, kommunesammenslåing, rovdyr, stamvei og lokalvalg/kommunesammenslåing. Debattpanelet har bestått av nasjonale og lokale fagpersoner og samfunnsaktører.

 

Logovaldresdebattane

 

Debattutvalget består av Alice Gudheim, Christian Rieber-Mohn, avdelingsleder i virksomheten teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune, Torill Johme, biblioteksjef i Nord-Aurdal folkebibliotek, Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea og Knut Aastad Bråten, redaktør i Syn og Segn.

 

Valdres -debattane 025

Forfatter og samfunnsdebattant Erling Fossen, ordfører i Øystre Slidre Gro Lundby og stortingspolitiker Ola Borten Moe får spørsmål fra salen.