Lånekort

Fra skolestart kan alle få utstedt lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Ha alltid med lånekortet og meld fra om navne- og adresseforandring.

Lånetid

Bøker og lydbøker: 28 dager 

DVDer: 7 dager 

Tidsskrift: 7 dager

Lånetiden kan forlenges hvis bøkene ikke er reservert til andre. Dette kan du gjøre via nett, i appen, eller ved å ta kontakt med biblioteket.

Purring

Overskrides lånetiden får låneren purring på sms eller e-post. Purrigene sendes ut automatisk når lånet er forfalt. De to første purringene er gratis, 3. purring koster kr. 50. 

Erstatning

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på lånekortet. Etter tre purrebrev sendes faktura. Låneretten inndras inntil faktura er betalt eller bøkene levert. 

Takster

Tapte bøker erstattes etter hvor gammel boken er, og hvor vanskelig den er å erstatte. Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt.

Andre takster:

Kopiering og utskrift:
Farge: A4 kr. 4, A3 kr. 8. Svart/hvitt: A4 kr. 2, A3 kr. 4 per side.
Skanning koster kr. 2,- per side.