Snartemosverdet

Snartemosverdet

 

Quisling-kopien av Snartemosverdet, kjent som " det vakreste folkevandringstids gravfunn der til denne dag er gravet frem av norsk jord" utstilt på Nord-Aurdal folkebibliotek til 26. oktober. Fagernes spilte en nasjonal rolle under krigen ved å hindre at sverdet havnet i nazistenes klør.