Valdres-debattane

Valdres-debattane

 

21. oktober kl. 19.00 braker det løs med ny Valdres-debatt, og denne gangen er det rovdyr i norsk fauna som diskuteres. Vi spør: Er det plass til både sau og jerv? Det såkalte rovdyrforliket er gjeldende rovdyrpolitikk i Norge i dag: Norge skal ha et aktivt landbruk og en rovdyrstamme. Men, ofte blir det konflikt mellom interessene, mellom landbruket på den ene siden og de som ønsker vern av rovdyr på den andre. Står forliket for fall?

På bildet: Debattutvalget ved Knut, Aud og Ole.