Skammens historie

Skammens historie

Er du på rakfiskfestivalen lørdag 1. november kl. 14.00? Kom inn og varm deg, få med deg et foredrag som garantert berører, kaffe og noe å bite i.

Forfatterne Thomas Vestgården og Sigmund Aas holder foredrag basert på boka Skammens historie. Den norske stats mørke sider 1814-2014. Dette er en annerledes jubileumsbok. Kjente og ukjente skampletter i norgeshistorien belyses og settes inn i en historisk kontekst. I tråd med en moderne forståelse av menneskerettighetene fokuserer forfatterne på statens rolle i utvidet forstand, det vil si ikke bare statens handlinger, men også fravær av handling. Boka vil være en sterk og i øyenfallende kontrast, motvekt og modererende stemme til den forventede generelle selvhyllesten.