Rovdyr versus husdyr

Rovdyr versus husdyr

 

Tirsdag 21. november kl. 19.00 braker det løs med ny Valdres-debatt på Nord-Aurdal folkebibliotek

 Vi spør: Er det plass til både sau og jerv?

Det såkalte rovdyrforliket er gjeldende rovdyrpolitikk i Norge i dag: Norge skal ha et aktivt landbruk og en rovdyrstamme. Men ofte blir det konflikt mellom interessene, mellom landbruket på den ene siden og de som ønsker vern av rovdyr på den andre. Står forliket for fall?

I panelet sitter forsker innen anvendt økologi Kristin Evensen Gangås, fylkesvaraordfører i Oppland (SP) og leder i rovviltnemnda i Oppland Ivar Odnes, veterinær Hilde Fossum, vararepresentant på Stortinget (MDG) Knut Falk Qvigstad og leder i Unge Venstre Tord Hustveit.

 Ordstyrere er redaktør i Syn og Segn, Knut Aastad Bråten og konservator på Valdresmusea, Ole Aastad Bråten.

Valdres-debattane er et tiltak som skal styrke den offentlige debatten i Valdres. Under debatten blir det servert brennhete samfunnsspørsmål som er aktuelle for befolkningen i regionen. Garva lokale og nasjonale samfunnsaktører tar del i et bredt sammensatt debattpanel.

På bildet: Leder i Unge Venstre Tord Hustveit og vararepresentant på Stortinget (MDG) Knut Falk Qvigstad.