BOKOMTALE

Min kamp mot nazismen og Hitler

Forfatter/utgiver: Oddvar Hopland
Omtalt av: Anne Ødegård

Boka, Min kamp mot nazismen og Hitler, er fortalt til Oddvar Hopland av faren Ola Andreas Hopland som var med i motstandskampen i Valdres.

Baksideteksten på boka:

Jeg har helt siden jeg var liten hørt far fortelle om krigen og kampene han deltok i ved Høljerasta bru i Valdres i april-dagene 1940.Min far Ola Andreas Hopland blir 96 år gammel 7. juli i år.

Jeg har gjennom mitt eget yrke vært med på å beskytte verdiene av det demokrati og den friheten vi alle gjennom årene har vært med på å bygge opp. I året 2014 hvor vi feirer grunnlovsjubileet og minnes vi disse verdiene.

Det er i år 75 år siden Hitler og nazismen planla overfall på Norge. Mange unge gutter fra Hopland og Nordfjord ble satt inn i motstandskampen.

Min interesse i dette er å ta vare på denne historien, at vi ikke glemmer og at den blir med oss videre inn i fremtiden – også i respekt for de som kjempet med livet som innsats.

De hardeste kampene under overfallet på Norge pågikk nettopp i Valdres, men det er lite som er omhandlet og skrevet om slaget og kampene ved Høljerasta i Etnedal. Leseren får et innblikk i hvordan unge gutter i 20-års alderen blir revet ut av sitt hjem, fra sin familie for å kjempe og forsvare sitt land og dets frihet.

Ingen ante hva som ventet dem.

Krigens brutalitet kommer svært nær oss. De måtte drepe for å overleve. Flere ganger er veien mellom liv og død kort. Noen møtte døden. Andre var svært nær, men fikk se Nordfjord igjen. Samtlige av gutta fra Hopland kom hjem.

Alle som deltok skal hedres og minnes i dyp respekt.

God lesing.
Les flere bokomtaler