Etnedal 1940

Etnedal 1940

Velkommen til en spennende kveld på biblioteket onsdag 22.april klokka 18.00.

Kristian Bergsund kommer og forteller om opptakten til krigen og krigshandlingene i Sør-Valdres, hvor kampene ved Høljerast bru, Tonsåsen og Begnsbergatn var vesentlige. Kampene i våre nærområder foregikk spesielt hardt for seg i dagene 21. - 27. april for 75 år siden.

Filmen "Bagn 1940" som handler om krigshandlingene på Bagnsbergatn vil også bli vist.

Gratis inngang. Kaffe og kringle vil bli servert i pausen.

Bøker og hefter fra Etnedal Historielag som omhandler disse viktige dagene i Etnedal og omegn for 75 år siden kan lånes på biblioteket.